Klatzebal Keeleclib Medernach

Klatzebal Keeleclib Medernach

Saturday, 18 February 2023 MEDERNACH

Programme

13e Klatzebal vun den 2 Keeleclib zesummen

Kleng Sportshal Medernach

mam Orchester Häemelmaous

Praismaskebal

Oweskeess 5,00 euro


General information

Location

Hall Sportif, Medernach
Millewee | L-7661 MEDERNACH


Event contact

Tickets