Natura 2000-gebied - Regio Mompach, Manternach, Bech en Osweiler

Natura 2000-gebied - Regio Mompach, Manternach, Bech en Osweiler

Rond de dorpen Manternach, Bech, Osweiler, Mompach en Herborn bevinden zich twee flora- en fauna-habitats en een vogelreservaat. Dit maakt het bijna 5.600 hectare grote gebied het grootste beschermde gebied in de regio Mullerthal - Luxemburgs Klein Zwitserland. Het grootste deel van het gebied wordt ingenomen door het vogelbeschermingsgebied Mompach, Manternach, Bech en Osweiler. Het Keuper-landschap kenmerkt het gebied, dat zich afwisselend sterk uitstrekt over de landbouw gebieden tot aan de loofbossen op de toppen.

Vogelsoorten zoals de rode en zwarte wouw en de zwarte ooievaar vinden een ideale omgeving om uit te rusten en te broeden in het bos. Dit bos is ook de grens tussen het vogelreservaat en het Natura 2000-gebied van Herborn - Herborner Wald / Echternach - Haard. Het noordelijke deel van het Natura 2000-gebied behoort tot het zandsteenmassief van de regio Mullerthal. Het noordelijke deel van het vogelreservaat wordt gekenmerkt door de Luxemburgse zandsteen, die dankzij zijn heggen, grasweiden, jeneverbesheggen, boomgaarden en halfdroge graslanden, de ideale leefomgeving biedt voor de klapekster of de grauwe klauwier.

In het zuiden grenst het gebied aan het Syrtal-gebied, dat tussen Manternach en de Fielsmillen ligt. Opvallend voor dit deel zijn de diep uitgesneden kloven, die worden afgewisseld met oeverbossen en zo een fantastisch landschap uitmaken.

Algemene informatie

Ligging

| L-6460 Echternach


E-mail : info@mullerthal.lu

toon op de kaart

in de omgeving

toon op de kaart