Pierre HAAS © H-12 HAB6856

Heffingen

0

Heffingen

In de jaren 1930, ondernam de uit Heffingen geboren leraar Nicolas Thill (1885-1967) in samenwerking met het museum voor Natuurgeschiedenis, meerdere archeologische opgravingen.

Door de ijver en interesse van Nicolas Thill, danken we tot heden talrijke ontdekkingen de hoofdzakelijk uit de mesolitische en neoltische tijd stammen. Hij heeft onder andere in Loeschbour een groot aantal menselijke beenderen gevonder en de skeletresten uit de eind-mesolitische tijdperk, die tot op heden de oudste Luxemburgers zijn.