p1030511

Kalksteengras in de regio Junglinster en het dal van de Witte Ernz

Kalksteengras in de regio Junglinster en het dal van de Witte Ernz

Tussen het Gréngewald en de regio Mullerthal, rond Junglinster, Altlinster, Bourglinster, Godbrange, Oberanven en Ernster zijn er op bijna 4.300 hectare twee vogelbeschermings- en flora-fauna-habitat-leefgebieden.

De dal-landschappen herbergen verschillende vogels van het natte grasland, zoals de kwartelkoning. Maar ook het open land biedt bijvoorbeeld een belangrijke leefomgeving aan de veldleeuwerik of de kwartel. Deze dal-landschappen langs de Witte en Zwarte Ernz zijn beboste gebieden, die ideale broed- en toevluchtsoorden zijn voor veel vogelsoorten, zoals de rode wouw.

Rond Junglinster liggen droge kalkgraslandschappen, die het bijzondere kenmerk zijn in de regio rond Junglinster. Dit is te zien aan het halfdroge gras, de struiken, boomgaarden, jeneverbesformaties en grasland. Verschillende diersoorten, zoals de grijze klauwier of de klapekster voelen zich hier thuis.

Algemene informatie

Ligging

| L- Echternach

Tel. +352 72 04 57 1
E-mail :

Openingstijden

This website uses cookies to improve your experience and to provide personalized content. If you proceed to navigate our website, you accept our use of cookies. I ACCEPT More info